Проектът

“Проектът CO-HOST – “Създаване на възможности за мобилност в областта на ПОО в сферата на хотелиерството и туризма”, (проект номер: 101092452), е насочен към предизвикателствата, отправени от ЕС, чрез определяне на стратегия за качествена мобилност в областта на професионалното образование и обучение между организациите за ПОО от държавите – членки на ЕС, и организациите от Западните Балкани, с цел насърчаване на дейностите за мобилност и подобряване на уменията и компетенциите на учителите, учащите и мениджърите в областта на ПОО.”