PROJEKTI

Projekti CO-HOST – Krijimi i Mundësive për mobilitetin e AFP-së në Hoteleri dhe Turizëm. Projekti numër 101092452 – synon sfidat e nisura nga BE-ja duke përcaktuar një strategji të lëvizshmërisë së cilësisë së AFP-së midis organizatave të AFP-së që vijnë nga shtetet anëtare të BE-së dhe organizatave që vijnë nga Ballkani Perëndimor, duke patur si qëllim promovimin e aktiviteteve të lëvizshmërisë dhe përmirësimin e aftësive dhe kompetencave të mësuesve, nxënësve të Arsimimit dhe Formimit Profesional si dhe të menaxherëve në fushën e AFP-së.