POLITIKA PRIVATNOSTI

I – INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA POLITIKU PRIVATNOSTI STRANICE

Ovaj odjeljak sadrži informacije o metodama upravljanja cohostproject.eu u vezi s obradom podataka korisnika cohostproject.eu.
Ova politika važi i za svrhe čl. 13 Zakonodavnog dekreta br. 196/2003, Kodeks za zaštitu ličnih podataka, te za potrebe člana 13 Uredbe EU br. 2016/679, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka, za osobe koje komuniciraju sa cohostproject.eu, a može se dobiti na adresi koja odgovara početnoj stranici: https://cohostproject.eu
Podaci se daju samo za cohostproject.eu, a ne za druge web stranice koje korisnik može posjetiti putem linkova sadržanih na njima.
Svrha ovog dokumenta je da pruži smjernice o metodama, vremenu i prirodi informacija koje kontrolori podataka moraju pružiti korisnicima prilikom povezivanja na web stranice cohostproject.eu, bez obzira na svrhu samog povezivanja, prema italijanskom i evropskom zakonodavstvu.
Politika se može mijenjati zbog uvođenja novih pravila u tom pogledu, stoga vas pozivamo da povremeno provjeravate ovu stranicu.
Ako je korisnik mlađi od 16 godina, u skladu sa članom 8, c.1 EU regulative 2016/679, njegov/njen pristanak moraju svojim odobrenjem legitimisati njegovi/njeni roditelji ili staratelji.

II – OBRADA PODATAKA

1 – Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, služba ili drugi organi koji, pojedinačno ili zajedno sa drugima, određuju svrhe i način obrade ličnih podataka. Bavi se i sigurnosnim profilima.
Za ovu web stranicu, kontrolor podataka je: Altheo Valentini. Može se kontaktirati za bilo kakvo pojašnjenje ili ostvarivanje prava korisnika na sljedeću e-mail adresu: cohost.project@gmail.com.


2 – Odgovoran za obradu podataka

Obrađivač podataka je fizičko ili pravno lice, javno tijelo, služba ili druga tijela koja obrađuju lične podatke u ime kontrolora podataka.

U skladu sa članom 28 Uredbe EU br. 2016/679, o imenovanju vlasnika podataka, osoba zadužena za obradu stranice cohostproject.eu je: Altheo Valentini.


3 – Lokacija obrade podataka

Obrada podataka generiranih korištenjem cohostproject.eu odvija se na adresi Via A. Vici, 8/B – 06034 Foligno (PG) – Italija.
Ako je potrebno, podatke povezane s uslugom biltena može obraditi odgovorni za obradu podataka ili subjekti koje je u tu svrhu imenovao odgovorni u vlastitom uredu.

III – KOLAČIĆI

1 – Vrsta kolačića

cohostproject.eu koristi kolačiće kako bi korisnikovo iskustvo pregledavanja učinilo lakšim i intuitivnijim: kolačići su mali nizovi teksta koji se koriste za pohranjivanje nekih informacija koje se mogu ticati korisnika, njegovih preferencija ili uređaja za pristup internetu (računalo, tablet ili mobilni telefon) i uglavnom se koriste za prilagođavanje funkcioniranja web stranice očekivanjima korisnika, nudeći personaliziranije iskustvo pretraživanja i pamćenje prethodno napravljenih izbora.
Kolačić se sastoji od male količine podataka koji se prebacuju u pretraživač korisnika sa web servera i može ih pročitati samo server koji je prenio podatke. Ovo nije izvršni kod i ne prenosi viruse.
Kolačići ne bilježe nikakve lične podatke i informacije koje mogu identificirati neće biti pohranjene. Ako želite, možete spriječiti spremanje nekih ili svih kolačića. Međutim, u ovom slučaju korištenje stranice i pruženih usluga može biti ugroženo. Da biste nastavili bez promjene opcija vezanih za kolačiće, jednostavno nastavite s pretraživanjem.
Vrste kolačića koje stranica koristi su sljedeće:


2 – Tehnički kolačići

Postoje mnoge tehnologije koje se koriste za pohranjivanje informacija na korisnikov računar, koje zatim prikupljaju web stranice. Među njima, najpoznatiji i najkorišteniji su HTML kolačići. Koriste se za navigaciju i da se korisniku olakša pristup i korištenje stranice. Neophodni su za prenos komunikacija elektronskom mrežom, odnosno dobavljaču kako bi pružio uslugu koju korisnik traži.
Postavke za upravljanje ili deaktiviranje kolačića mogu se razlikovati ovisno o korištenom internet pretraživaču. Ipak, korisnik može upravljati ili zahtijevati opće deaktiviranje ili otkazivanje kolačića promjenom postavki svog internet pretraživača. Ova deaktivacija može usporiti ili spriječiti pristup određenim dijelovima stranice.
Upotreba tehničkih kolačića omogućava sigurno i efikasno korištenje stranice.
Kolačići koji se ubacuju u preglednik i vraćaju putem Google Analyticsa ili putem statističkih usluga blogera ili slično tehnički su samo ako ih koristi direktno vlasnik web stranice u svrhu optimizacije same web stranice. Vlasnik može prikupljati informacije u zbirnom obliku o broju korisnika i načinu na koji posjećuju stranicu. Pod ovim uvjetima, ista pravila, u pogledu informacija i suglasnosti, važe za analitičke kolačiće.
Što se tiče trajanja, razlikujemo privremene sesijske kolačiće, koji se automatski brišu na kraju sesije pregledavanja i koriste se za identifikaciju korisnika i na taj način izbjegavaju prijavu na svaku posjećenu stranicu, od trajnih koji ostaju aktivni na računalu sve do isteka roka ili otkazivanja od strane korisnika.
Kolačići sesije mogu se instalirati kako bi se omogućio pristup rezerviranom području portala kao autentificirani korisnik.
Ne pohranjuju se trajno, već samo za vrijeme trajanja sesije i nestaju kada se pretraživač zatvori. Njihova upotreba je strogo ograničena na prenos identifikatora sesije koji se sastoje od nasumičnih brojeva koje generira server, a koji su neophodni da bi se omogućilo sigurno i efikasno istraživanje stranice.


3 – Kolačići trećih strana

Što se tiče porijekla, razlikujemo kolačiće koji se šalju pretraživaču direktno s web stranice koju posjećujete od kolačića trećih strana koji se šalju na računalo s drugih web stranica, a ne s one koju posjećujete.
Trajni kolačići su često kolačići treće strane.
Većina kolačića trećih strana sastoji se od kolačića za praćenje koji se koriste za prepoznavanje ponašanja na mreži, razumijevanje interesa i zatim prilagođavanje prijedloga reklama za korisnike.
Mogu se instalirati analitički kolačići treće strane. Oni se šalju sa domena gore navedenih trećih strana van stranice.
Analitički kolačići trećih strana koriste se za pronalaženje informacija o ponašanju korisnika na cohostproject.eu. Anketa se provodi anonimno, u svrhu praćenja rada i poboljšanja upotrebljivosti stranice. Kolačići za profiliranje treće strane koriste za izradu profila koji se odnose na korisnike, kako bi se predložile reklamne poruke u skladu sa odabirom samih korisnika.
Upotreba ovih kolačića regulirana je pravilima koja su postavile same treće strane, stoga se korisnici pozivaju da pročitaju politiku privatnosti i upute za upravljanje ili onemogućavanje kolačića objavljenih na njihovim web stranicama.


IV – OBRADA PODATAKA

1 – Način obrade podataka

Kao i svaka druga web stranica, ova stranica također koristi log datoteke u kojima se čuvaju informacije. Informacije se prikupljaju na automatiziran način tokom posjeta korisnika i mogu biti sljedeće:

  • adresa internetskog protokola (IP);
  • vrsta pretraživača i parametri uređaja koji se koriste za povezivanje na web stranicu;
  • naziv provajdera Internet usluga (ISP);
  • datum i vrijeme posjete;
  • web stranica porijekla posjetitelja (referral) i izlaza;
  • eventualno broj klikova.

Gore navedene informacije obrađuju se u automatiziranom obliku i prikupljaju isključivo u zbirnom obliku kako bi se provjerilo ispravno funkcioniranje stranice, te iz sigurnosnih razloga. Takve informacije će se obrađivati u skladu sa legitimnim interesima vlasnika
Iz sigurnosnih razloga (filteri za neželjenu poštu, zaštitni zidovi, otkrivanje virusa), automatski snimljeni podaci mogu uključivati i lične podatke kao što je IP adresa. IP adresa se može koristiti, u skladu sa važećim zakonima, kako bi se blokirali pokušaji oštećenja same stranice ili oštećenja drugih korisnika, ili u bilo kojem slučaju štetnih ili kriminalnih aktivnosti. Takvi podaci se nikada ne koriste za identifikaciju ili profiliranje korisnika, već samo za zaštitu stranice i njenih korisnika, s tim podacima će se postupati u skladu s legitimnim interesima vlasnika.
Ako stranica dozvoljava umetanje komentara, ili u slučaju određenih usluga koje korisnik traži, uključujući mogućnost slanja životopisa za mogući radni odnos, stranica automatski otkriva i bilježi neke identifikacijske podatke korisnika, uključujući e-mail adresu. Ove podatke korisnik dobrovoljno daje prilikom zahtjeva za isporuku usluge. Umetanjem komentara ili drugih informacija, korisnik izričito prihvaća politiku privatnosti, a posebno se slaže da se uključeni sadržaji slobodno distribuiraju trećim stranama. Primljeni podaci će se koristiti isključivo za pružanje tražene usluge i samo za vrijeme potrebno za pružanje usluge.
Informacije za koje će korisnici web stranice smatrati da ih javno objavljuju putem usluga i alata koji su im dostupni, korisnik pruža svjesno i dobrovoljno. Stoga je ova stranica izuzeta od svake odgovornosti u pogledu bilo kakvog kršenja zakona. Na korisniku je da provjeri da li ima dozvolu za unos ličnih podataka trećih strana ili sadržaja zaštićenih nacionalnim i međunarodnim standardima.

2 – Svrha obrade podataka

Podaci koje stranica prikupi tokom svog rada koriste se isključivo u gore navedene svrhe i čuvaju se onoliko vremena koliko je potrebno za obavljanje navedenih aktivnosti, a u svakom slučaju ne duže od 2 godine.
Podaci koji se koriste u sigurnosne svrhe (blokiranje pokušaja oštećenja stranice) čuvaju se onoliko vremena koliko je nužno potrebno za postizanje prethodno naznačenog cilja.

3 – Podaci koje daje korisnik

Kao što je gore navedeno, neobavezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-mailova na navedene adrese na ovoj web stranici podrazumijeva naknadno sticanje adrese pošiljatelja, neoohodne za odgovaranje na zahtjeve, kao i svih drugih ličnih podataka sadržanih u poruci.
Specifične sažete informacije će se postepeno prijavljivati ili prikazivati na stranicama web stranice dizajnirane za određene usluge na zahtjev.

4 – Podrška u konfiguraciji vašeg pretraživača

Korisnik može upravljati kolačićima i putem postavki svog pretraživača. Međutim, brisanje kolačića iz vašeg pretraživača može ukloniti postavke koje ste postavili za web stranicu.
Za dodatne informacije i podršku možete također posjetiti i posebnu stranicu pomoći web pretraživača koji koristite:
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-us /kb/enable-disable-and-cookies-website-preferences
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V. PRAVA KORISNIKA

Član 13, c. 2 Uredbe EU 2016/679 navodi prava korisnika.
Stranica cohostproject.eu stoga namjerava obavijestiti korisnika da ima:
pravo da kao zainteresirana strana od kontrolora podataka traži pristup ličnim podacima (član 15. Uredbe EU, njihovo ažuriranje (član 7. stav 3. tačka a) Zakonske uredbe 196/2003.), ispravku (član 16. Uredbe EU), integraciju (član 7, stav 3, slovo a) Zakonske uredbe 196/2003) ili ograničenje obrade koja se na nju tiče (član 18 Uredbe EU) ili da se, iz legitimnih razloga, suprotstavi njihovoj obradi (član 21 Uredbe EU), uz pravo na prenosivost podataka (član 20 Uredbe EU);
pravo na zahtjev za poništavanje (član 17. Uredbe EU), pretvaranje u anonimnu formu ili blokiranje podataka koji se obrađuju suprotno zakonu, uključujući i one koje nije potrebno čuvati u svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni (član 7. stav 3. tačka b) Zakonske uredbe 196/2003);
pravo na pribavljanje potvrde da je na radnje ažuriranja, ispravljanja, integracije podataka, poništavanja, blokiranja podataka, transformacije skrenuta pažnja, i u pogledu njihovog sadržaja, onima kojima su podaci saopćeni ili diseminirani, osim u slučaju kada se ovo ispunjenje pokaže nemogućim ili uključuje upotrebu sredstava očigledno nesrazmjernih zaštićenom pravu (član 7. stav 3. tačka c) Zakonske uredbe br. 196/2003);
Zahtjevi se mogu poslati kontroloru podataka, bez formalnosti ili, alternativno, koristeći model koji nudi Garant za zaštitu ličnih podataka, ili slanjem e-pošte na: cohost.project@gmail.com
Ako je postupak zasnovan na čl. 6, stav 1, tačka a) – izričita suglasnost za korištenje – ili na čl. 9, stav 2, tačka a) – izričit pristanak na korištenje genetskih, biometrijskih, zdravstvenih podataka, otkrivanje vjerskih uvjerenja, filozofskog ili sindikalnog članstva, otkrivanje rasnog ili etničkog porijekla, političkih mišljenja – korisnik ima pravo opozvati pristanak u bilo kojem trenutku ne dovodeći u pitanje zakonitost tretmana zasnovanog na pristanku datom prije opoziva.
Isto tako, u slučaju kršenja zakona, korisnik ima pravo uložiti žalbu Garantu za zaštitu ličnih podataka, kao organu nadležnom za praćenje obrade u državi Italija.
Za detaljnije ispitivanje prava koja imate, pogledajte članove 15 i ss. Uredbe EU 2016/67 i čl. 7 Zakonske uredbe 196/2003.

VI. PRIJENOS PODATAKA U ZEMLJE IZVAN EU

Ova web stranica može dijeliti neke od prikupljenih podataka sa uslugama koje se nakaze izvan Europske unije. Posebno s Googleom, Facebookom i Microsoftom (LinkedIn) putem društvenih dodataka i usluge Google Analytics. Prijenos je ovlašten i striktno reguliran članom 45. stavom 1. Uredbe EU 2016/679, za koji nije potrebna daljnja suglasnost. Gore navedene kompanije garantiraju da se pridržavaju Zaštite privatnosti.
Podaci se nikada neće prenositi u treće zemlje koje ne ispunjavaju uvjete navedene u članu 45. ess Uredbe EU.

VII. SIGURNOST PODATAKA OSIGURANA

Ova web stranica obrađuje podatke korisnika na zakonit i ispravan način, poduzimajući odgovarajuće sigurnosne mjere za sprečavanje neovlaštenog pristupa, otkrivanja, modifikacije ili neovlaštenog uništavanja podataka. Obrada se vrši korišćenjem IT i/ili telematskih alata, uz organizacione metode i logiku koja je strogo povezana sa naznačenim svrhama.

U nekim slučajevima, zajedno sa vlasnikom, određeni broj zaposlenih, koji su uključeni u organizaciju web stranice (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, sistem administratori) ili eksterni subjekti (kao dobavljači tehničkih usluga trećih lica, kuriri, hosting provajderi, IT kompanije, komunikacijske agencije) također mogu imati pristup podacima.

VIII. PROMJENE OVOG DOKUMENTA

Ovaj dokument, objavljen na: https://www.cohostproject.eu/bs/privacy-policy/ predstavlja politiku privatnosti ove stranice.
Može biti podložan promjenama ili ažuriranjima. Korisnici se pozivaju da povremeno pregledaju ovu stranicu kako bi bili u toku sa najnovijim zakonodavnim novostima.
Prethodne verzije dokumenta će i dalje biti dostupne na ovoj stranici.
Dokument je ažuriran 22.05.2023. kako bi bio u skladu sa relevantnim propisima, a posebno u skladu sa Uredbom EU 2016/679.