ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I – ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων του χρήστη που επεξεργάζεται το cohostproject.eu.
Η παρούσα πολιτική ισχύει επίσης για τους σκοπούς του άρθρου 1 του Συντάγματος. 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003, Κώδικας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για τα πρόσωπα που αλληλεπιδρούν με το cohostproject.eu και είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα: https://cohostproject.eu.
Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για το cohostproject.eu και όχι για άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω των συνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς.
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τις μεθόδους, το χρόνο και τη φύση των πληροφοριών που οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να παρέχουν στους χρήστες κατά τη σύνδεση στις ιστοσελίδες του cohostproject.eu, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με την ιταλική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η πολιτική αυτή μπορεί να τροποποιηθεί λόγω της εισαγωγής νέων κανόνων στο θέμα αυτό, γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8, γ.1 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή του/της μέσω της εξουσιοδότησης των γονέων ή των κηδεμόνων του/της.

II – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 – Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλοι φορείς που, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ασχολείται επίσης με τα προφίλ ασφαλείας.διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP),
τύπος του προγράμματος περιήγησης και παράμετροι της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση στον ιστότοπο,
όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),
ημερομηνία και ώρα επίσκεψης,
ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος,
ενδεχομένως τον αριθμό των κλικ.
Οι παραπάνω πληροφορίες υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και συλλέγονται αποκλειστικά σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να επαληθεύεται η ορθή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών γίνεται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη
Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να εμποδιστούν απόπειρες ζημίας του ίδιου του ιστότοπου ή ζημίας άλλων χρηστών ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την ταυτοποίηση ή τη δημιουργία προφίλ χρήστη, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP),
τύπος του προγράμματος περιήγησης και παράμετροι της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση στον ιστότοπο,
όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),
ημερομηνία και ώρα επίσκεψης,
ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος,
ενδεχομένως τον αριθμό των κλικ.
Οι παραπάνω πληροφορίες υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και συλλέγονται αποκλειστικά σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να επαληθεύεται η ορθή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών γίνεται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη
Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να εμποδιστούν απόπειρες ζημίας του ίδιου του ιστότοπου ή ζημίας άλλων χρηστών ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την ταυτοποίηση ή τη δημιουργία προφίλ χρήστη, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.

2 – Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλοι φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, σχετικά με το διορισμό του κατόχου των δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας του ιστότοπου cohostproject.eu είναι: Altheo Valentini.

3 – Τοποθεσία επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων που παράγεται από τη χρήση του cohostproject.eu πραγματοποιείται στη Via A. Vici, 8/B – 06034 Foligno (PG) – Ιταλία.
Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή από υποκείμενα που έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο για το σκοπό αυτό στο δικό τους γραφείο.

III – COOKIES

1 – Τύπος Cookies

Το cohostproject.eu χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη ευκολότερη και πιο διαισθητική: τα cookies είναι μικρές σειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να αφορούν τον χρήστη, τις προτιμήσεις του ή τη συσκευή πρόσβασης στο Διαδίκτυο (υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο) και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσαρμογή της λειτουργίας του ιστότοπου στις προσδοκίες του χρήστη, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημονεύοντας τις επιλογές που έχουν γίνει προηγουμένως.
Ένα cookie αποτελείται από μια μικρή ποσότητα δεδομένων που μεταφέρεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από έναν διακομιστή ιστού και μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον διακομιστή που μετέφερε τα δεδομένα. Δεν πρόκειται για εκτελέσιμο κώδικα και δεν μεταδίδει ιούς.
Τα cookies δεν καταγράφουν καμία προσωπική πληροφορία και δεν αποθηκεύονται οποιεσδήποτε αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για να προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές που σχετίζονται με τα cookies, απλώς συνεχίστε την περιήγησή σας.
Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος είναι οι εξής:

2 – Τεχνικά cookies

Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του χρήστη, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται από τους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών, η πιο γνωστή και χρησιμοποιούμενη είναι τα cookies HTML. Χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. Είναι απαραίτητα για τη μετάδοση των επικοινωνιών σε ηλεκτρονικό δίκτυο, δηλαδή για να παρέχει ο προμηθευτής την υπηρεσία που ζητά ο πελάτης.
Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου.
Η χρήση τεχνικών cookies επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου.
Τα cookies δεν καταγράφουν καμία προσωπική πληροφορία και δεν αποθηκεύονται οποιεσδήποτε αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για να προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές που σχετίζονται με Τα cookies που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και μεταδίδονται πίσω μέσω του Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών των bloggers ή παρόμοιες υπηρεσίες είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ίδιου του ιστότοπου. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά την ενημέρωση και τη συγκατάθεση, για τα cookies ανάλυσης.
Όσον αφορά τη διάρκεια, μπορούμε να διακρίνουμε τα προσωρινά cookies συνόδου, τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου περιήγησης και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη και έτσι αποφεύγεται η καταγραφή σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται, από τα μόνιμα που παραμένουν ενεργά στον υπολογιστή μέχρι τη λήξη τους ή την ακύρωση από τον χρήστη.
Τα cookies συνόδου μπορούν να εγκατασταθούν προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στην αποκλειστική περιοχή της πύλης ως πιστοποιημένος χρήστης.
Δεν αποθηκεύονται μόνιμα αλλά μόνο για τη διάρκεια της συνεδρίας και εξαφανίζονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη διαβίβαση αναγνωριστικών συνόδου που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που παράγονται από τον διακομιστή, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου.

3 – Cookies τρίτων μερών

Όσον αφορά την προέλευση, διακρίνουμε τα cookies που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε από εκείνα τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτόν που επισκέπτεστε. Τα μόνιμα cookies είναι συχνά cookies τρίτων. Η πλειονότητα των cookies τρίτων αποτελείται από cookies παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της διαδικτυακής συμπεριφοράς, την κατανόηση των ενδιαφερόντων και στη συνέχεια την προσαρμογή των διαφημιστικών προτάσεων για τους χρήστες.
Ενδέχεται να εγκατασταθούν αναλυτικά cookies τρίτων. Αποστέλλονται από τους τομείς των προαναφερθέντων τρίτων μερών εκτός του ιστότοπου.
Τα αναλυτικά cookies τρίτων χρησιμοποιούνται για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στο cohostproject.eu. Η έρευνα πραγματοποιείται ανώνυμα, προκειμένου να παρακολουθείται η απόδοση και να βελτιώνεται η χρηστικότητα του ιστότοπου. Τα cookies σκιαγράφησης προφίλ τρίτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ που σχετίζονται με τους χρήστες, προκειμένου να προτείνονται διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές που εκφράζουν οι ίδιοι οι χρήστες.- Η χρήση αυτών των cookies διέπεται από τους κανόνες που θέτουν τα ίδια τα τρίτα μέρη, επομένως, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου και τις ενδείξεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους.

IV – ΔΕΔΟΜEΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒAΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

1 – Λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων

Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, έτσι και αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αρχεία καταγραφής στα οποία διατηρούνται πληροφορίες. Οι πληροφορίες συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των χρηστών και μπορεί να είναι οι ακόλουθες:
διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP),
τύπος του προγράμματος περιήγησης και παράμετροι της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση στον ιστότοπο,
όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),
ημερομηνία και ώρα επίσκεψης,
ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος,
ενδεχομένως τον αριθμό των κλικ.
Οι παραπάνω πληροφορίες υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και συλλέγονται αποκλειστικά σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να επαληθεύεται η ορθή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών γίνεται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη
Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να εμποδιστούν απόπειρες ζημίας του ίδιου του ιστότοπου ή ζημίας άλλων χρηστών ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την ταυτοποίηση ή τη δημιουργία προφίλ χρήστη, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων ή σε περίπτωση ειδικών υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής βιογραφικού σημειώματος για πιθανή εργασιακή σχέση, ο ιστότοπος ανιχνεύει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα δεδομένα ταυτοποίησης του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη όταν ζητά την παροχή υπηρεσιών. Εισάγοντας ένα σχόλιο ή άλλες πληροφορίες, ο χρήστης αποδέχεται ρητά την πολιτική απορρήτου και ειδικότερα συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται διαδίδεται ελεύθερα σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.Τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη όταν ζητά την παροχή υπηρεσιών. Εισάγοντας ένα σχόλιο ή άλλες πληροφορίες, ο χρήστης αποδέχεται ρητά την πολιτική απορρήτου και ειδικότερα συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται διαδίδεται ελεύθερα σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.
Οι πληροφορίες που οι χρήστες του δικτυακού τόπου θα κρίνουν ότι δημοσιοποιούν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που τους παρέχονται, παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει του και οικειοθελώς. Κατά συνέπεια, ο παρών δικτυακός τόπος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει την άδεια να εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτων ή περιεχόμενο που προστατεύεται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.
2 – Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση των καθορισμένων δραστηριοτήτων και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 2 έτη.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (παρεμπόδιση απόπειρας βλάβης του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού.

3 – Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αναφερόμενες διευθύνσεις του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται τη μετέπειτα απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.
Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται ή θα εμφανίζονται σταδιακά στις σελίδες του δικτυακού τόπου που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

4 – Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας

Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, η διαγραφή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει για τον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en- us / windows-vista / block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en -us / kb / enable-disable-and-cookies-website-preferences
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το άρθρο. 13, γ. 2 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 απαριθμεί τα δικαιώματα του χρήστη.
Ο ιστότοπος cohostproject.eu προτίθεται επομένως να ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη:
του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ), την επικαιροποίησή τους (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003), τη διόρθωση (άρθρο 16 του κανονισμού ΕΕ), την ενσωμάτωση (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που το αφορά (άρθρο 18 του κανονισμού ΕΕ) ή να αντιταχθεί, για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία τους (άρθρο 21 του κανονισμού ΕΕ), πέραν του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 του κανονισμού ΕΕ), το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση (άρθρο 17 του κανονισμού της ΕΕ), τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τη δέσμευση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε μεταγενέστερη επεξεργασία (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003), το δικαίωμα να λάβει βεβαίωση ότι οι πράξεις ενημέρωσης, διόρθωσης, ενσωμάτωσης δεδομένων, ακύρωσης, δέσμευσης δεδομένων, μετατροπής έχουν τεθεί υπόψη, επίσης όσον αφορά το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους τα δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί ή διανεμηθεί, εκτός εάν η εκπλήρωση αυτή αποδειχθεί αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο γ) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003);
Τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρέχεται από τον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: cohost.project@gmail.com.
Εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο . 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) – ρητή συγκατάθεση για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, αποκάλυψη θρησκευτικών πεποιθήσεων, φιλοσοφικών ή συνδικαλιστικών πεποιθήσεων, αποκάλυψη φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων – ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση.
Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ως την αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της επεξεργασίας στο ιταλικό κράτος.
Για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση των δικαιωμάτων που δικαιούστε, δείτε τα άρθρα 15 και ss. του κανονισμού 2016/67 ΕΕ και το άρθρο 15 του κανονισμού 2016/67 ΕΕ. 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003.

VI. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΌΣ ΕΕ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μοιράζεται ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα με την Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω των κοινωνικών plugins και της υπηρεσίας Google Analytics. Η διαβίβαση επιτρέπεται και ρυθμίζεται αυστηρά από το άρθρο 45, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, για την οποία δεν απαιτείται περαιτέρω συγκατάθεση. Οι προαναφερθείσες εταιρείες εγγυώνται την προσήλωσή τους στην ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ποτέ σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 45 e ss του κανονισμού της ΕΕ.

VII. ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και ορθό τρόπο, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική που συνδέεται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μαζί με τον ιδιοκτήτη, μπορεί επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ορισμένοι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην οργάνωση του ιστότοπου (διοικητικοί, εμπορικοί, μάρκετινγκ, νομικοί, διαχειριστές συστημάτων) ή εξωτερικά υποκείμενα (όπως προμηθευτές τρίτων τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορείς, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνίας).

VIII. ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ

Το παρόν έγγραφο, το οποίο δημοσιεύεται στη διεύθυνση: https://www.cohostproject.eu/privacy-policy/, αποτελεί την πολιτική απορρήτου του παρόντος δικτυακού τόπου.
Ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές ή επικαιροποιήσεις. Οι χρήστες καλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τα τελευταία νομοθετικά νέα.
Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες σε αυτή τη σελίδα.
Το έγγραφο επικαιροποιήθηκε στις 26/04/2023 για να συμμορφωθεί με τους σχετικούς κανονισμούς, και ιδίως σε συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679.