Mooc

MOOC je otvoren za sve nastavnike i osoblje stručnih škola u nacionalnim mrežama i uključuje materijale za obuku. EGInA je odgovorna za otvaranje okruženja za učenje na platformi za učenje EginAcademy, izgrađenoj na Moodleu. U prostoru za učenje također postoji posebna sesija za virtualnu zajednicu praksi i virtualne razmjene (nastavnici) i virtualne interkulturalne kafee (studenti).

Svi partneri iz EU-a razvili su sadržaj učenja za MOOC, dok će se od partnera iz zemalja Zapadnog Balkana tražiti da prođu aktivnosti evaluacije kako bi sadržaj prilagodili svom kontekstu. Kroz MOOC, stručno osoblje će steći odgovarajuće znanje o alatima EU za razvoj i upravljanje projektima mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja i o kriterijima kvalitete za projekte mobilnosti.