МООК

Масовият отворен онлайн курс (МООК) е отворен за всички учители и служители на ПОО училищата в националните мрежи и включва материали за обучение. EGInA отговаря за откриването на учебна среда в платформата за обучение EginAcademy, изградена на базата на Moodle. В учебното пространство има предвидени специална сесия за виртуална общност на практиците и виртуални обмени (за учители) и виртуални междукултурни кафенета (за ученици).

Всички партньори от ЕС са участвали в разработването на учебното съдържание на MOOК-а, докато партньорите от Западните Балкани ще преминат през дейности за оценка, за да адаптират съдържанието към своя контекст. Чрез MOOК-а персоналът в областта на ПОО ще получи адекватни знания за инструментите на ЕС за разработване и управление на проекти за мобилност в областта на ПОО и за критериите за качество на проектите за мобилност.