УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

CO-HOST насърчава форми на туризъм, които зачитат околната среда и местните култури и допринасят за устойчивото развитие на териториите: особено интересно и стратегически важно за учениците и служителите в областта на ПОО е да изпитат по време на стажа си в ЕС най-напредналите практики в тази област, които се осигуряват от опитни партньори.

Мобилностите са в основата на методологията на проекта, тъй като те са от основно значение за постигането на специфичните цели на проекта:

  • Мобилността на персонала, насочена към 12 учители в областта на ПОО, преподаващи технически дисциплини, свързани с хотелиерството и туризма, предвижда те да осъществят едноседмична мобилност в чужбина за придобиване на опит в областта на професионалното обучение в европейски доставчици на ПОО или дружества.
  • Мобилност на учащи, насочена към 90 учащи в курсове за ПОО в областта на хотелиерството, туризма и маркетинга от страните от Западните Балкани, за стаж в предприятие в чужбина. Процесът на подбор въз основа на насоките и образците, предоставени от EAQOM, ще бъде извършен от всеки от партньорите по проекта от Западните Балкани, координиращи училищата за ПОО, чрез открита покана и оценка от комисия.