ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

CO-HOST ενθαρρύνει μορφές τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και τους τοπικούς πολιτισμούς και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εδαφών: είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και στρατηγικό, για τους σπουδαστές και το προσωπικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης στην ΕΕ, τις πιο προηγμένες πρακτικές στον τομέα αυτό, οι οποίες εξασφαλίζονται από έμπειρους εταίρους.
Οι δράσεις κινητικότητας βρίσκονται στον πυρήνα της μεθοδολογίας του έργου, καθώς είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των ειδικών στόχων του έργου:

  • Η κινητικότητα του προσωπικού, η οποία απευθύνεται σε 12 εκπαιδευτικούς ΕΕΚ που διδάσκουν τεχνικά θέματα σχετικά με τον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, οι οποίοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν μια εβδομάδα κινητικότητας στο εξωτερικό για μια εμπειρία παρακολούθησης της εργασίας σε ευρωπαϊκούς παρόχους ΕΕΚ ή εταιρείες.
  • Κινητικότητα των εκπαιδευομένων, που απευθύνεται σε 90 σπουδαστές ΕΕΚ στον τομέα της φιλοξενίας, του τουρισμού και του μάρκετινγκ που προέρχονται από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, για πρακτική άσκηση σε εταιρεία στο εξωτερικό. Η διαδικασία επιλογής, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τα υποδείγματα που παρέχονται από την EAQOM, θα πραγματοποιηθεί από κάθε εταίρο του έργου των δυτικών Βαλκανίων, που συντονίζει τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω ανοικτής πρόσκλησης και από μια Επιτροπή.