ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Οι συστάσεις πολιτικής, που αναπτύχθηκαν από το έργο και απευθύνονται στην ΕΕ, παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων (multiplier event) που διοργανώνονται στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης που διοργανώνεται στην Αλβανία για την επίσημη έναρξη της επιτροπής των δυτικών Βαλκανίων στο δίκτυο EAQOM, η οποία θα χρησιμεύσει επίσης ως μέτρο βιωσιμότητας για το μέλλον των ρυθμίσεων κινητικότητας εντός της περιφέρειας των δυτικών Βαλκανίων και με την ΕΕ (μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος).